Bộ sưu tập


Nhan đề: 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội
Tập: Tập 1; Tập 2
Tác giả: Viện Khoa học xã hội Việt Nam
Cộng tác: UBND thành phố Hà Nội
Thông tin xuất bản: Hà Nội: , 2010
Mô tả vật lý: 230tr: ảnh
Mô tả tóm tắt: Sách ảnh 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội
Từ khoá: Di sản văn hóa; Thăng Long; Hà Nội; Việt Nam
ĐKCB: VL.40 ; VL.41 ;
trở lại