Bộ sưu tập


Nhan đề: Chùa Viên Minh
Tập: Hạng mục: tu bổ, tôn tạo sân đường, tường rào, cổng phụ, chuông đồng
Thông tin xuất bản: P. Đồng Nhân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội: ,
Từ khoá: Chùa Viên Minh; P. Đồng Nhân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
ĐKCB: DA.4379 ;
trở lại