Bộ sưu tập


Nhan đề: Đình, đền, chùa Hai Bà Trưng
Tập: Hạng mục: tu bổ, tôn tạo tam bảo, gác chuông, điện thờ Mẫu
Thông tin xuất bản: Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội: ,
Từ khoá: Đình, đền, chùa Hai Bà Trưng; Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
ĐKCB: DA.4378 ;
trở lại