Bộ sưu tập


Nhan đề: Khu di tích Bạch Dinh
Tập: Hạng mục: cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh
Thông tin xuất bản: T Bà Rịa Vũng Tàu: ,
Từ khoá: Khu di tích Bạch Dinh; T Bà Rịa Vũng Tàu
ĐKCB: DA.4374 ;
trở lại