Bộ sưu tập


Nhan đề: Vườn đình Khuê Bắc
Tác giả: Viện Khảo cổ học
Thông tin xuất bản: P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng: , 2018
Từ khoá: Vườn đình Khuê Bắc; P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
ĐKCB: KC.550 ;
trở lại