Bộ sưu tập


Nhan đề: Đàn Nam Giao
Tác giả: Trung tâm BTDT Cố đô Huế
Thông tin xuất bản: TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế: , 2019
Từ khoá: Báo cáo khoa học kết quả khai quật Khảo cổ học Di tích Đàn Nam Giao; P. Trường An, TP. Huế
ĐKCB: KC.613 ;
trở lại