Bộ sưu tập


Nhan đề: Tượng phật bà quan âm Thiên Thủ Thiên Nhãn chùa Hội Hạ; Tranh sơn mài kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ; Tượng hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc; Tranh sơn dầu thiếu nữ và em bé; Tranh sơn dầu Em Thúy
Thông tin xuất bản: : ,
Từ khoá: Tượng phật bà quan âm Thiên Thủ Thiên Nhãn chùa Hội Hạ; Tranh sơn mài kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ; Tượng hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc; Tranh sơn dầu thiếu nữ và em bé; Tranh sơn dầu Em Thúy
ĐKCB: BVQG.08 ;
trở lại