Bộ sưu tập

SÁCH / SÁCH


Nhan đề: Căn cứ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam
Tập: Nhà đón tiếp, trưng bày, nhà khách, nhà bia kỷ niệm, phục vụ
Thông tin xuất bản: Suối Chor, H. Tân Biên, T. Tây Ninh: ,
Từ khoá: Căn cứ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam; Suối Chỏ, H. Tân Biên, T. Tây Ninh
ĐKCB: DA.885 ; ; ;
trở lại