Bộ sưu tập

SÁCH / SÁCH


Nhan đề: Chùa Nhạn Tháp
Tập: Hạng mục: chùa chính, tam quan
Thông tin xuất bản: X. Song Phương, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội: ,
Từ khoá: Chùa Nhạn Tháp; X. Song Phương, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
ĐKCB: DA.1930 ; ; ;
trở lại