Bộ sưu tập

SÁCH / SÁCH


Nhan đề: 80 năm Đảng cộng sản Việt Nam những chặng đường thắng lợi
Tác giả: Bùi Thị Thu Hà
Thông tin xuất bản: Hà Nội: Từ điển Bách khoa, 2009
Mô tả vật lý: 1000tr; 27
Từ khoá: Đảng cộng sản; 80 năm; Lịch sử; Việt Nam
ĐKCB: VL.26 ; ;
trở lại