Bộ sưu tập

SÁCH / QUỐC VĂN


Nhan đề: Tục thờ Thần Độc Cước ở một số làng ven sông biển tỉnh Thanh Hóa
Tác giả: Hoàng Bá Tường
Thông tin xuất bản: Hà Nội: Viện Khoa học xã hội Việt Nam, 2010
Mô tả vật lý: 268tr: ảnh
Mô tả tóm tắt: Tục thờ Thần Độc Cước ở một số làng ven sông biển tỉnh Thanh Hóa
Từ khoá: Văn hóa dân gian; Tục thờ Thần: tỉnh Thanh Hóa
ĐKCB: ; ; ;
trở lại