Bộ sưu tập

SÁCH / QUỐC VĂN


Nhan đề: Nghệ thuật tạo hình ngôi chùa Lào ở Thủ đô Viêng Chăn
Tác giả: Phim Mạ Chắc Bua Ngân
Thông tin xuất bản: Hà Nội: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2010
Mô tả vật lý: 205tr: ảnh
Mô tả tóm tắt: Nghệ thuật tạo hình ngôi chùa Lào ở Thủ đô Viêng Chăn
Từ khoá: Lý luận và lịch sử mỹ thuật; nghệ thuật tạo hình; chùa; Viêng Chăn; Lào
ĐKCB: LV.10 ; ; ;
trở lại