Bộ sưu tập

SÁCH / QUỐC VĂN


Nhan đề: Lễ hội của người Việt đồng bằng sông Cửu Long, truyền thống và phát triển
Tác giả: Nguyễn Xuân Hồng
Thông tin xuất bản: Hà Nội: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2010
Mô tả vật lý: 250tr: ảnh
Mô tả tóm tắt: Lễ hộii của người Việt đồng bằng sông Cửu Long, truyền thống và phát triển
Từ khoá: Văn hóa học; Lễ hội; Đồng bằng sông Cửu Long
ĐKCB: ; ; ;
trở lại