Bộ sưu tập

SÁCH / QUỐC VĂN


Nhan đề: Lễ hội cổ truyền ở Hưng Yên - sự biến đổi hiện nay
Tác giả: Hoàng Mạnh Thắng
Thông tin xuất bản: Hà Nội: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2009
Mô tả vật lý: 279tr: ảnh
Mô tả tóm tắt: Lễ hội cổ truyền ở Hưng Yên - sự biến đổi hiện nay
Từ khoá: Văn hóa học; Lễ hội cổ truyền; Hưng Yên
ĐKCB: LV.4 ; ; ;
trở lại