Bộ sưu tập

SÁCH / QUỐC VĂN


Nhan đề: Miếu, Lăng, Cung thờ ở Cà Mau tín ngưỡng và giá trị nhân văn
Tác giả: Phạm Văn Tú
Thông tin xuất bản: Hà Nội: Viện Khoa học xã hội Việt Nam, 2008
Mô tả vật lý: 288tr: ảnh
Mô tả tóm tắt: Miếu, Lăng, Cung thờ ở Cà Mau tín ngưỡng và giá trị nhân văn
Từ khoá: Văn hóa học; miếu, lăng, cung thờ; Cà Mau
ĐKCB: LV.5 ; ; ;
trở lại