Bộ sưu tập

SÁCH / QUỐC VĂN


Nhan đề: Nghề sơn quang Cát Đằng (truyền thống và biến đổi)
Tác giả: Nguyễn Lan Hương
Thông tin xuất bản: Hà Nội: Viện Khoa học xã hội Việt Nam, 2008
Mô tả vật lý: 259tr: ảnh
Mô tả tóm tắt: Nghề sơn quang Cát Đằng (truyền thống và biến đổi)
Từ khoá: Văn hóa học; nghề sơn quang; Cát Đằng; Nam ĐỊnh
ĐKCB: LV.8 ; ; ;
trở lại