Bộ sưu tập

SÁCH / QUỐC VĂN


Nhan đề: Quá trình phát triển điêu khắc hoành tráng Việt Nam thế kỷ XX
Tác giả: Nguyễn Xuân Tiên
Thông tin xuất bản: Hà Nội: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2008
Mô tả vật lý: 295tr: ảnh
Mô tả tóm tắt: Quá trình phát triển điêu khắc hoành tráng Việt Nam thế kỷ XX
Từ khoá: Lý luận lịch sử nghệ thuật; Điêu khắc; thế kỷ XX; Việt Nam
ĐKCB: LV.9 ; ; ;
trở lại