Bộ sưu tập

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH


Nhan đề: Chùa Phật Tích
Tập: Nhà khách - Thiền đường
Thông tin xuất bản: H. Tiên Du, T. Bắc Ninh: ,
Từ khoá: Chùa Phật Tích; Nhà khách - Thiền đường; H. Tiên Du, T. Bắc Ninh
ĐKCB: DA.3419 ;
trở lại